Kurumsal Uygulama

Kurumsal uygulamalar, iş süreçlerinin otomatize edilmesini sağlamak  için geliştirilen ve genelde büyük miktarda ve karmaşık ilişkileri olan verinin görüntülenmesini (monitoring), işlenmesini (manipulation) ve saklanmasını (storage) sağlayan organizasyonel ihtiyaçlara çözüm olan uygulamalardır. Uygulamaya ihtiyaç duyan kurumların ortak özellikleri veri miktarının fazla oluşu, veri ilişkilerinin karmaşık oluşu, iş alanlarının belirlenmiş olması, tüm sistemlerin ortak entegrasyon ihtiyacı, eş zamanlı erişim talebi, kullanıcı grup ve rolleri için çoklu arayüz istemi gibi özelliklerdir.

Bu Kategorideki İşlerimiz:
Drupal Kurumsal İntranet Uygulamasına Göç Etmek

Drupal Kurumsal İntranet Uygulamasına Göç Etmek

Drupal Kurumsal İntranet Uygulamasına Göç Etmek yazımızda temel beklentileri ele aldık ve çeşitli kurumsal intranet sistemlerimizi merkezileştirerek kullanım kolaylığı sağlamaya ve maliyeti düşürmeye çalıştık.
Kurumsal Uygulamalar için Drupal Neden Mantıklı?

Kurumsal Uygulamalar için Drupal Neden Mantıklı?

"Drupal Enterprise Applications - Why It Makes Sense?" başlıklı yazıdan çevrilmiştir:

Aşağıdakiler arasındaki ortak nokta ne olabilir?