Bikalite E-Ticaret Satın Alma, Satış, Tedarik ve Stok Takip Yazılımı

Bikalite E-Ticaret Satın Alma, Satış, Tedarik ve Stok Takip Yazılımı

Bikalite; kaliteli, güvenli, orijinal, sağlıklı ürünleri kullanıcılarına ulaştırmayı hedefleyen bir e-ticaret start-up’ı. Şu anda Korona Market, Takviye Edici Gıda Market, Vegan Market ve Organik Market gibi alt kategorileri ve bunlara ait ürünleri olsa da ilerleyen zamanda birçok sektörde kaliteli, belgeli ve güvenilir ürünleri sunmayı ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Bikalite, ürünlerini başlangıçta bir e-ticaret paket yazılımı ile sunmaya başladı. Türkiye’deki paket yazılımların özellikle iş takibi, stok yönetimi, iptal-iade süreçleri, satın alma süreçlerinin takibi ve arayüz problemlerinden dolayı Bikalite, Binbiriz ekibi ile dijitalleşme çalışmalarına başladı.

Bilindiği gibi e-ticarette kullanıcının satın alma davranışlarını etkilyen faktörlerin en önemlilerinin başında ürünlerin sunumu ve satın alma süreçlerinin basitliği ve anlaşılırlığı gelmekte. Bu noktada Binbiriz ekibi tarafında öncelikle mevcut paket yazılım üzerinde çeşitli önyüz iyileştirmeleri yapıldı. Menü yapısı, ürün sayfaları, ürün liste sayfaları, sepet ve tüm satın alma ekranları tek tek iyileştirildi ve çok modern, kullanıcı dostu ekranlara çevrildi.

Paket e-ticaret sitesinin iyileştirmelerinin ardından ise Bikalite’nin tüm operasyonel iç süreçlerinin otomatize edilmesi, insan hatalarının minimize edilmesi, verimliliğin artırılması, iş süreçlerinin takibi amaçlarıyla bir intranet sistemi geliştirilmeye başlandı.

Satın Alma Yönetimi Yazılımı

Bir yazılımın ama özellikle kuruma özel iş akışlarını içeren bir yazılımın geliştirilmesinin önünü açan en temel konu iş akışlarının dokümante edilmesidir. Bikalite tüm iş akışlarını çok iyi bir şekilde dokümante ettiği, bu dokümantasyon doğrultusunda birbiri ile ilişkili Google Drive sheets kullandığı için yazılımın veri modelinin çıkarılması da oldukça kolay oldu. Bu veri modelinin çıkarılması intranet yazılımının hızlı ve az maliyetli olarak geliştirilmesini sağlamakla birlikte, yazımını arzu edildiği çıktıları vermesini de sağladı (Standish Group’un yıllık CHAOS raporuna göre yazılım projelerinin %69’u kısmen veya tamamen başarısızlıkla sonuçlanmaktadır).

Bikalite’nin e-ticaret satın alma süreçleri;

 • teklif yönetimi
 • fatura ve dekont yönetimi
 • ürünlerin teslim alma ve kargo takibi
 • satın alınan ürünlerin iade yönetimi

gibi süreçleri de içerecek şekilde geliştirildi. Tüm satın alma işlemlerinin,

 • sistem yönetici arayüzünden istenilen kriterlere göre filtrelenebilmesi,
 • satın alma işlemlerinin toplu olarak düzenlemelerinin yapılabilmesi,
 • satın alma listelerinin dışarıya Excel ve CSV olarak aktarılabilmesi
 • satın almaların liste üzerinden kolay düzenlemelerinin yapılabilmesi

için geliştirmeler yapıldı.

Satış ve Toptan Satış Yönetimi Yazılımı

Yukarıda belirttiğimiz gibi Bikalite online satış işlemlerini bir e-ticaret paket yazılımı aracılığı ile yapıyor. Bu paket yazılımın yeterli bir satış yönetimi ve stok yönetimi olmadığı için, bir pazaryerinin operasyonel ihtiyaçlarına yanıt vermediği için harici operasyonlar zorunlu oluyor. Firma satın aldığı bazı ürünleri stoklu olarak sattığı gibi bazı ürünler için üreticiden doğrudan müşteriye sevkiyat modelini kullanıyor. Bu, tipik pazaryeri ticari modeli Türkiye’deki hemen hiçbir paket yazılım tarafından yönetilemiyor.

Bu noktada hem stok tutulan ürünlerin satışı ve kurum içi satış operasyonel süreçlerinin yönetimi (stoklu satış modeli), hem de üretici-müşteri-Bikalite arasındaki aracılık işlemlerinin (direk müşteriye sevkiyat modeli - DMS) dijitalleştirilmesi büyük önem taşıyordu.

Şu an için; e-ticaret paket yazılımına düşen tüm siparişlerin yeni geliştirdiğimiz sisteme manuel olarak girilmesi gerekiyor olsa da stoklu ve DSM satış süreçlerinin %80’inin dijitalleştirildiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda; ile müşteri datalarını işlenebilecek şekilde tutan küçük ölçekli bir CRM, telefonla veya farklı kanallarla genel toptan ürün tedariği taleplerini yönetebilecek toptan satış yönetimi modülü geliştirildi.

İptal ve İade Yönetimi Yazılımı

Birçok konuda olduğu gibi e-ticaret alanında da geliştirilmiş yazılımlar genellikle başarı senaryolarına göre tasarlanmaktadır (satış yapınca stoktan düşülmesi, teklif verince ilgililere otomatik e-posta gönderilmesi, satın alma yapınca stoğa eklenmesi gibi). Oysaki başarısızlık senaryolarından biri olan iptal / iade süreçleri; her ne kadar e-ticarette istenmeyen bir durum olsa da, yapılan işin doğal bir parçasıdır. İptal ve iade sürelerinin doğru yönetilmediği koşulda müşteri memnuniyetinin azalması, fazladan iş yükü, yanlış stok verisi gibi bir dizi problemle karşılaşmak işten bile değildir.

Doğru bir modelleme ile yola çıkıldığı için Bikalite’nin ihtiyaçları ile birebir örtüşen bir iptal / iade yönetimi yazılımı geliştirmiştir. Bu yazılımda;

 • müşterinin taleplerinin yönetimi
 • geri ödeme süreçleri yönetimi
 • fatura ve dekont yönetimi

yapılabilmektedir.

Stok Takip Yazılımı

Satın alma, satış, teklif, iptal / iade süreçlerinin doğru bir şekilde yapılandırılmış olması stok yazılımının geliştirilmesi için elzemdir. Geliştirme bu hiyararşiye göre yapıldığı için;

 • stoğu doğru tutan,
 • ürünlerin son kullanma tarihlerinin yaklaşmasına göre uyarı veren,
 • stoğa etki eden tüm işlemlerin granüler olarak yönetici arayüzünde listelendiği,
 • bu işlemlerin istenilen kriterlere göre filtrelenebildiği,
 • satın alma listelerinin dışarıya Excel ve CSV olarak aktarılabildiği

bir stok yazılımı geliştirilmiştir. Bilindiği gibi yazılımın doğru çalışması, hesaplama yapması her zaman yeterli değildir. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmesi, ürünlerin satış dışı olarak stoktan çıkması, ürün zaiyatı, sayım hatası gibi nedenlerle stok sayısı sistemle örtüşmeyebilir. Bu ihtiyaçtan hareketle bir stok düzeltme ek modülü de Bikalite intranet yazılımı için inşa edilmiştir.

Kolay Entegre Edilebilir İntranet Sistemi

Kullanılan altyapının en önemli özelliklerinden biri esnekliğidir. Bu esneklik sayesinde ileride iş akışlarında oluşabilecek değişikliklere kolay adaptasyon şansı vardır. Ayrıca sistem başka sistemler ile kolay entegre edilebilir bir altyapıya sahiptir. Sistemin API-Öncelikli (API-First) özelliği sayesinde ileride farklı yazılımlarla konuşabilecektir.

Bikalite’nin önünde; özel bir e-ticaret pazaryeri sistemi geliştirme süreci, otomatik fiyatlandırma sistemi ve Entegra, Prapazar gibi sistemleri ile entegrasyon işlemleri bulunmaktadır. Geliştirilen yapı ile hem kendi yazılımları ile hem de diğer 3. parti yazılımlarla kolayca konuşturulabilir bir yapıdır.

E-Ticaret Pazaryeri Geliştirme Hizmeti

Bikalite iş akışı olarak bir e-ticaret pazaryeri çalışması yapmaktadır. Ancak kullanılan paket yazılım kısıtları dolayısıyla bazı operasyonlar mecburi olarak manuel sürdürülmektedir. Bikalite için geliştirdiğimiz intranet; satın alma, satış, tedarik ve stok yönetimi süreçlerinin dijitalleşmesini sağlamış olsa da, e-ticaret süreçlerinin de nitelikli bir pazaryeri yazılımı geliştirilerek iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada Binbiriz olarak, Bikalite için e-ticaret pazaryeri geliştirme süreçlerine başladık.

Sonuç olarak; sizlerin de kurumunuza özel;

 • satın alma yönetimi, satış ve toptan satış yönetimi, teklif yönetimi, iptal iade yönetimi, stok yönetimi gibi intranet sistemleri ihtiyacınız varsa,
 • sistemlerininizin birbirleriyle entegrasyonununda sorun yaşıyorsanız,
 • özel e-ticaret yazılımı veya pazaryeri ihtiyacınız bulunuyorsa

Binbiriz’in uzman ekibiyle iletişime geçiniz. Unutmayın dijital dönüşüm verim artırır ve uzun vadede kurumunuza para kazandırır.

Bikalite E-Ticaret Satın Alma, Satış, Tedarik ve Stok Takip Yazılımı

İlgili Yazılar

Reference content