Yazılım ve Kullanıcı Gereksinim Analizi - Raporu Çözümlerimiz

Yazılım ve Kullanıcı Gereksinim Analizi / Raporu

 • Geliştirmek istediğiniz sistemin tasarım, güvenlik, performans, erişilebilirlik, SEO vb. alanlarda karşılaması gereken minimum gereksinimler nelerdir?
 • Siz ve kullanıcılarınız yeni yazılımınızda görmek istediği özellikler nelerdir?
 • Yazılım ve kullanıcı gereksinim analizi yapılmadan başlanan bir projenin başarısız olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu biliyor musunuz?

 

Her kurumun kendine has çalışma biçimi, iş akışları ve ihtiyaçları bulunmaktadır. Dijitalleşen dünyada, çalışmaların daha verimli hale getirilmesi, az zamanda daha fazla ve nitelikli iş yapılabilmesi için bu iş akışlarına uygun çeşitli dijital araçlara gereksinim vardır. Yazılım projeleri ise hayatı, işleyişi, çalışma iş akışlarını veya yeni bir fikri farklı bir biçimde de olsa sayısal dünyaya uyarlayan araçlardır. Bir yazılım başarılı bir şekilde (istenen çıktıların sağlandığı, kullanıcı deneyimini gözeten, gelir getiren, maliyet düşüren, güvenlikli, performansı yüksek vb.) geliştirilebilmesi için profesyonel bir yazılım ve kullanıcı gereksinim analizi / raporu süreci gereklidir.

Kullanıcı Gereksinimlerinizi Biliyor musunuz?

Kısaca,

 • “Kullanıcıların yazılımınızdan beklentileri nelerdir?”,
 • “Kullanıcılar hedeflerine kolayca erişebiliyor mu?,
 • “Sisteminizde hangi roller var?”,
 • “Bu rollerin sistem içindeki yetkileri nelerdir?,
 • “Sistemin tasarım, güvenlik, performans, erişilebilirlik, SEO vb alanlarındaki karşılaması gereken minimum zorunluluklar nelerdir?”,

gibi pek çok soru bir yazılım geliştirmeye başlanmadan önce detaylı olarak incelenmeli, kullanıcı gereksinim analizi, iş gereksinimlerine paralel olarak yapılmalı ve bu süreç rapor haline getirilmelidir.

Yazılım Danışmanlığı Süreci Atlanarak Yapılan Proje Yarım Kalabilir

Sağlıklı bir proje yürütebilmek için sağlıklı analizlerin yapılması gerekir. Projenin planlaması ve analizi doğru şekilde yapılmadan sadece farklı öncelikler gözetilerek bir projeye başlanmışsa dünyadaki bir çok yazılım projesinde olduğu gibi o projenin de başarısız olma ihtimali yüksektir. Yazılım ve kullanıcı gereksinim analizinin özellikle büyük ölçekli projelerde yapılmamasının sonucunda;

 • projede istenen özelliklerin bulunmaması,
 • projenin istenen zamanda teslim edilmemesi,
 • projenin tahmin edilen maliyetlerinin fazlasıyla aşılabilmesi,
 • projenin hiç teslim edilememesi

gibi durumlarla karşılaşılması yüksek olasılık içerir. Bu durum da yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi hem zaman, hem maliyet, hem emek kaybı yaşanmasına neden olur.

Alınacak profesyonel analiz hizmeti ile;

 1. İhtiyaçlar netleşir. Şartname ve tekliflendirme süreçleri kolaylaşır.
 2. Öncelikler belirlenir ve proje safhalara bölünebilir. Böylece harcama planları yapılabilir.
 3. Teslim alma sürecinde kontrol kolaylaşır.
 4. Gerçekçi zaman planları yapılabilir.
 5. Yazılımın başarısız olma riski minimize edilir.

Binbiriz Yazılım ve Kullanıcı Gereksinim Analizi / Raporu Hizmeti

Bir yazılım başarılı bir şekilde geliştirilebilmesi için Binbiriz olarak Yazılım Danışmanlığı hizmeti kapsamında;

 • doğru çıktıların sağlandığı,
 • kullanıcı deneyimini temel alan,
 • gelir sağlayan, maliyet düşüren,
 • güvenli,
 • performansı yüksek

projeler elde etmek üzere profesyonel bir yazılım ve kullanıcı gereksinimleri analizi süreci işletiyoruz.

Bu analiz sürecinde;

 • kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • iş gereksinimlerinin çıkarılması,
 • tüm iş akışlarının bu ihtiyaç ve gereksinimlere göre modellenmesi,
 • projenin çeşitli geliştirme fazlarına bölünmesi,
 • gibi planlamalar ile ilerliyor ve en uygun çıkarımları gerçekleştiriyoruz.

Yazılımınızın geliştirme yol haritasının çıkarılacağı gereksinim analizi ihtiyacınız için bizimle iletişime geçiniz.

Yazılım ve Kullanıcı Gereksinim Analizi / Raporu Teklifi Al!

Form

Kullanıcı Gereksinim Analizi Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content