Yazılımda Esneklik Nedir?
Gamze Çalışkan / 27.08.2020

Yazılımda Esneklik Nedir?

Bir yazılımın esnekliği o yazılımın kullanım alanına göre farklı manalara gelebilir, ancak bir sistemin bütün olarak esnekliği denildiğinde, o sistemin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyeti olarak tanımlamak mümkündür. Bu ihtiyaçlar, yazılımın kendi içerisindeki değişiklikler yada başka bir yazılımla entegrasyon şeklinde olabilir. Bu nedenle bir yazılımda esneklik konusundan bahsedebilmemiz için sadece kendi içindeki özelleştirilebilirlik kabiliyeti değil diğer sistemlerle entegrasyon kabiliyeti deçok önemlidir.

Yazılımın inşası aşamasında sonradan oluşabilecek durumlar göz önünde bulundurularak bir temel atılmalıdır. Temel bu şekilde hazırlanırsa ileride doğan ihtiyaçlar için geliştirme daha hızlı olur ve daha az maliyet ile eklemeler yapılabilir.

Yazılımda Esneklik ile Değişime ve Gelişime Açık Olmak

Yazılımda esneklik kısaca değişime ve gelişime açık olmak demektir. Şu anda kullandığınız sistem hızla gelişen teknolojiler ile birkaç yıl içinde ihtiyaçlarınızı yeteri kadar karşılayamaz bir hale gelebilir. Bu durumda yazılımızı ya ihtiyaçlarınız doğrultusunda yeniden inşa etmeniz gerekir ya da esnek bir yapıya sahip sisteminiz var ise bu esneklikten faydalanarak yeni değişikliklere gidebilirsiniz.

Binbiriz, kullandığı teknolojileri esnek olanlar arasından seçer ve orta/uzun vadede yazılımınızın değişime ayak uydurmasını ön planda tutar.

Kaynakça:

  1. https://informativearchitecture.wordpress.com/2011/10/04/software-flexibility/
  2. https://www.mrc-productivity.com/blog/2013/09/the-rising-need-for-software-flexibility-with-example/
  3. https://www.beezy.net/2013/10/software-development-flexibility-versus-performance/
  4. https://mitpress.mit.edu/books/software-design-flexibility

Dijital Dönüşüm Çözümlerimiz

Dijital Dönüşüm Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content