İntranet Nedir?
Gamze Çalışkan / 10.09.2019

İntranet Nedir?

İntranet bir kurumun/kuruluşun sadece kendi çalışanlarının iç iletişiminin sağlanması, ortak işbirliklerinin yapılması, çalışmaları için içerik oluşturup paylaşabilecekleri özel bir ağdır.

Bu ağ, kurumdaki birimlere göre ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı şekillerde kullanılabilir. Asıl amaç ise işleyişi kolaylaştırarak çalışanlara yardımcı olmak, verim artışı sağlamaktır. Uzun yıllardır firmalar tarafından çeşitli intranet sistemleri bilinse ve kullanılsa da özellikle dijital dönüşümde intranet kullanımı farklı bir boyut kazandı. Teknolojinin gelişmesiyle intranet sistemleri de gelişim gösterdi. Her ihtiyaca ve alana özel geliştirilebilir intranet sistemler ile kurumlardaki dijitalleşme hızlandı. Bilgilerin toplanması, işlenmesi, raporlanması, başvuru kayıtları alınması veya insan kaynakları işleyişinin kolaylaştırılması gibi daha birçok amaç ve ilgili alanların bölünmesi gerçekleştirilebilir oldu. Son yıllarda ise dijital gelişmelere bağlı olarak istek doğrultusunda intranet sistemleri farklı altyapılardaki sistemlere entegre olabilir hale geldi.

Dijital işyeri çözümleri olarak da nitelendirebileceğimiz bu sistemlerle birçok işten daha fazla verim alınabilir hale getirilebilir. İntranet kurum içinde, belge dağıtımı, insan kaynakları, eğitim ve oryantasyon, çalışma grupları, ortak iş programlarının kullanılması, üretim, yeni belgeleme sistemlerinin oluşturulması, tedarikçiler ile ilişkiler, sanal alışveriş, servis ve destek gibi birçok uygulamada kullanılabilir. İntranet sistemlerinin en yaygın kullanım alanlarını;

 • Bilgi erişimi,
 • İnsanları birbirine bağlamak,
 • Bilgi yönetimi,
 • Görevleri veya iş akışlarını tanımlama,
 • Çalışanların yönetimi
 • İç iletişimi sağlama,
 • Çalışan bağlılığını ölçme ve iyileştirme,
 • Stratejik iş hedefleri destekleme (2)

şeklinde başlıklarla maddelendirebiliriz.

İntranet Sistemlerinin Faydaları / Avantajları

İntranet sistemlerinin avantajları;

 • Gelişmiş iletişim ağı,
 • Zaman tasarrufu,
 • Verim artışı,
 • Maliyet tasarrufu,
 • Müşteri, çalışan deneyimi ve bağlılığı,
 • Yönetimde kolaylık sağlama,
 • Güvenli bilge yönetimi ve sistem,
 • İş kültürü oluşturma
 • Performans artışı
 • Uzaktan iş yönetimi sağlama,

ve daha fazlası şekilde sıralanabilir.

Geliştirilecek doğru intranet sistemi ile kurumun dijitalleşmesi hızlanacak, yukarıda belirtilen birçok avantaj ile kurumun iş yönetimi ve kültürü üst sıralara taşınacaktır. Farklı ihtiyaçlara doğru çözümler için İntranet Sistemi / Kurum içi Özel Yazılım Geliştirme hizmetimizle yanınızdayız.

Intranet Uygulama Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content