Veri Görselleştirme

Veri Görselleştirme

  • Verilerinizin grafik, infografik, harita gibi araçlarla görselleştirildiğinde çok daha anlaşılır olacağını, okuma, inceleme ve etkileşim sürelerinin artacağını biliyor musunuz?
  • Veri toplama ve veri kategorizasyonu süreçlerinin veri görselleştirme için kritik olduğunu, bunlar doğru yapılmadığında görselleştirmenin maliyetli olabiliceğini duydunuz mu?
  • En az hata ile verilerinizi bir araya getirip net sonuçlara ulaşmak, daha anlamlı yorumlayabilmek istemez misiniz?

Verilerin grafik, infografik, harita, görsel rapor gibi çeşitli araçlarla gösterilmesine veri görselleştirme denir. Veri görselleştirme ile, verinin büyüklüğü, çeşitli kriterlere göre dağılımı, diğer veriler ile ilişkisini görsel olarak sunularak konunun anlaşılması kolaylaşır. Örneğin Excel üzerinde tutulan binlerce satırlık veri yalnızca tek bir pasta grafiği ile gösterilebilir. Büyük verilerin (big data) ise görselleştirme yapılmadan anlaşılması neredeyse imkansızdır.

Verilerinizi Yorumlayamıyor musunuz?

Sahadan toplanan ham verilerin anlamlı hale getirilmesi gerçekten zor bir iştir. Veriyi yorumlayabilmek için öncelikle tasnif etmek gerekir. Veri toplama öncesinde, bir plan dahilinde hangi verilerin ne için toplandığı ve ne tür çıktılar hedeflendiği netleştirilmezse, veri toplama sürecinde bu plana sadık kalınmayıp aynı tür veri toplanmazsa, veri tasnifi daha da zorlaşır. İyi tasnif edilen verilerin görselleştirilmesi çok daha kolaydır. Veri tasnifinin en hatasız yolu ise insan hatasına mahal vermeyecek veya çok az verecek bir veritabanı yazılımı kullanmaktır. Toplanan ve tasnif edilen veriler, yorumlanır ve çeşitli görselleştirme araçları ile sunulur.

Binbiriz Veri Görselleştirme Hizmeti

Binbiriz olarak, veri görselleştirmesi hizmetimiz aşağıdaki akış ile ilerlemektedir:

  • Verinin düzenlenmesi (data sanitization),
  • Veri formatının daha sonraki süreçler için iyileştirilmesi / şablonlaştırılması (spreadsheet),
  • İyileştirilen verilerin çeşitli Javascript kütüphaneleriyle, harita üzerinde veya farklı araçlarla görselleştirilmesi,
  • Görselleştirilen verilerin online olarak sunulması için gereken web uygulamasının geliştirilmesi.
  • Geliştirdiğimiz başvuru takip sistemi gibi altyapılarda (Bakınız: Wald Göçmen Veritabanı Başvuru Takip Sistemi), verilerin tarih, cinsiyet, adres, başvuru nedeni, sunulan çözümler gibi her türlü farklı veri tipi için dinamik raporlar üretilebilmekte, bu raporlar doğrultusunda sistem dinamik olarak veri görselleştirmesi yapabilmektedir. Yine konum tabanlı veriler farklı tipteki haritalar üzerinde farklı filtrelemeler ile gösterilebilmektedir. (Bakınız: Çekül 7 Ağaç Harita Tabanlı Uygulaması)

Bu doğrultudaki veri görselleştirme ihtiyaçlarınız için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Görselleştirme Teklifi Al!

Form

Veri Görselleştirme Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content