Uzaktan Eğitim Platformlarının Avantajları ve Dezavantajları
Mazlum Keleş / 13.04.2020

Uzaktan Eğitim Platformlarının Avantajları ve Dezavantajları

Uzaktan Eğitim / E-Learning Nedir? başlıklı yazımızda, uzaktan eğitimin ne olduğunu, neden kullanıldığını ve yöntemlerini ele almıştık. Uzaktan eğitimin faydaları gün geçtikçe daha net anlaşılır oluyor. Muhtemelen yakın gelecekte ana eğitim araçlarından biri olmaya aday olan uzaktan eğitim / e-öğrenme platformlarının bize ne getireceğini hep birlikte inceleyelim:

Uzaktan Eğitim / E-öğrenme Platformlarının Avantajları

a. Farklı öğrenme teknikleri

Formal eğitimde öğretme ve öğrenme yöntemleri kısıtlıdır fakat uzaktan eğitim / e-learning sistemlerinde, dijital araçlar ile onlarca, yüzlerce farklı öğretme ve öğrenme yöntemi mümkün olabilir. Örneğin; interaktif videolarla bilgi daha iyi kavratılabilir, çeşitli oyunlaştırmalarla eğitim daha eğlenceli bir hale getirilebilir, ilgi çekici görsellerle sınavlar daha eğitici hale getirilebilir.

b. Esneklik

Uzaktan öğrenmenin en bariz avantajlarından birinin mesafeleri ortadan kaldırması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde ulaşabileceğiniz bilgiler veya dersler genellikle kısa parçalar halinde servis edilir. Bu sayede diğer işlerinizin arasında kalan vakitleri bile değerlendirebiliyor oluyorsunuz. Online eğitimin bu şekilde zamandan ve mekandan bağımsız, modüler olması ne kadar esnek olduğunu gösterir. Ayrıca örgün eğitimde mümkün olmayan istediğiniz yerde durdurup, devam ettirme olanağını sağlayabiliyor.

c. Aynı anda daha fazla kişiye, daha fazla veriye erişim

Örgün eğitimde yalnızca sınıf popülasyonunun daha az olduğu durumlarda daha kaliteli bir eğitim verilebilir, fakat uzaktan eğitim yöntemlerinde böyle bir fark söz konusu değildir. Ayrıca uygun bir altyapıya (internet, bilgisayar vs) sahip olduğu sürece, kişinin uzaktan eğitimde veri kısıtı yoktur.

d. Coğrafi kısıtları ortadan kaldırır

Farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan aynı eğitim içeriğine ulaşılabilir. Güvenlik problemi olan bölgelerde eğitimin aksamasını azaltır. Olağan dışı durumlarda (savaş, sokağa çıkma yasağı vb.) öğrencinin öğrenmesi devam ettirilebilir. Kültürel ve dini inançlardan dolayı bazı topluluklarda bulunma kısıtı olan kişiler için seçenek sağlar.

e. Herkese uygun öğrenme yöntemi

Formal eğitim; binlerce farklı yöntemi olan ve hala yeni çeşitleri geliştirilen e-öğrenme yöntemlerinden en az çeşidinin kullanıldığı eğitim türüdür. Birçok öğretmen ve öğrenci formal eğitim yöntemlerini benimsemekte zorlanabilir ama online eğitim yöntemlerinin çeşitleri uçuz bucaksızdır. Bu sayede öğretmen kendisine en uygun öğretme yöntemini, öğrenci de kendisine en uygun öğrenme yöntemini e-öğrenme platformlarında bulabilir.

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları

f. Düşük maliyet

Bir uzaktan eğitim / e-öğrenme platformuna sahip olduğunuzda bir seferlik geliştirme maliyeti ve periyodik olarak bakım, barındırma, güncelleme, yedekleme maliyeti ödersiniz. Bu maliyetleri, örgün eğitime harcanan mekan, ulaşım, temizlik, yönetim ve daha birçok maliyet ile karşılaştırınca uzaktan eğitim ile önemli tasarruflar elde edileceği apaçık gözükür. Uzaktan eğitim için öğretmen ve öğrencinin ihtiyaçları yalnızca internet ve bir bilgisayar / mobil cihazdır. Günümüzde bu cihazlara sahip olmayan kimse neredeyse yoktur. Yani bir uzaktan öğrenme platformunuz varsa öğretmen ve öğrenciye sunmanız gereken hizmetlerin çoğu ortadan kalkmış olur.

g. Zaman esnekliği

Uzaktan eğitimin faydalarından biri de eğitim, öğretim zamanı ile ilgilidir. Öğrencilerin pek de hoşlanmadığı devamsızlık, yoklama gibi kavramların uzaktan eğitim sistemlerinde öğrencileri rahatsız etmez. Mesai saati, hastalık, ailevi veya özel durumlar sebebiyle eğitime katılamama durumu ortadan kalkar. İstenen saatte istenen miktarda eğitim alınabilir.

h. Öğrencilerdeki performans artışı

ABD Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına göre(1); öğrencilerin online eğitimdeki performansının, yüz yüze gerçekleşen eğitimlerdeki performansına oranla daha fazla olduğu görülmüş. Gün geçtikçe popülerleşen uzaktan eğitim / e-learning sistemleri hem öğrenci hem de öğretmen için daha etkili eğitim ortamları sunuyor.

i. Çevre dostu

E-öğrenme ile sadece kağıttan tasarruf yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uzaktan eğitim yöntemleri ile, okula giderken kullanılan ulaşım araçlarının neden olduğu karbon salımını da önemli oranda azaltılır. (Open University araştırmasına göre bu oran yüzde 65 civarındadır.)

j. Dezavantajlı öğrenciler

Fiziksel engelli öğrencilerin okula giderken yaşadığı sorunlar, online eğitimde yaşanmaz. Ayrıca iletişim problemli bireyler, topluluk karşısında konuşmaktan çekinen insanlar ve daha birçok dezavantajlı öğrenci için de bu sistemler önemli kolaylıklar sağlar (E-öğrenme platformunun erişilebilir kılındığı koşulda).

k. Eğitimin takibi

Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS- Learning Management System) kullanılıyorsa, öğretmen ve öğrencilerin tüm işlemleri takip edilebilir ve raporlanabilir bir hal alır. Bu sayede uzaktan eğitimin daha iyi sonuç alınacak şekilde iyileştirilebilir.

E-öğrenmenin Dezavantajları

Uzaktan Eğitim / E-öğrenme Platformlarının Dezavantajları

a. Herkesin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması

Uzaktan eğitim yöntemlerinin en önemli avantajlarından biri kişinin kendi eğitim hızını kendisinin belirleyebilmesidir. Bazı uzaktan öğrenme yöntemlerinde eğitim istenildiği yerde duraklatılabilir ve istenildiği kadar tekrar edilebilir. Fakat bu durum yeteri kadar öğrenme isteği ve disiplini olmayan öğrencilere olumsuz bir özgürlük de sunabilir. Eğitimin zaman planı ve aşamaları gibi yapısal özellikler bir eğitmenin kontrolünde olmadığında, bu durum öğrenci tarafından verimsiz yönlere çekilebilir.

b. Kaliteli ve iyi bir uzaktan öğrenme E-learning sistemi geliştirmenin zor olması

Video konferans yapılabilen ve eğitim materyallerinin yüklenebildiği her uzaktan eğitim platformunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Uzaktan öğrenme platformlarının hızlı çalışması, verilerin düzenli ve yapısal olması, eğitim gören ve eğitim verenlerin denetlenebilir olması, eğitimlere ait istatistiklerin olması, bu istatistiklerin raporlama arayüzlerine sahip olması gibi birçok konu; bu sistemlerin kalitesinde önemli rol oynar. Tüm bu özelliklerin gerçekleşebilmesi hem zordur hem de ilave bir maliyet gerektirir. Fakat bir uzaktan öğrenme platformu geliştirmek için açık kaynak LMS (Learning Management System) tercih etmek bu işleri önemli oranda kolaylaştırır.

c. Teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması

Özellikle online eğitimlerde internet bağlantısı problemi gibi problemler çok can sıkıcı olabiliyor. Görüntülü eğitimlerde yaşanan bu problemlerin oluşmaması için hem eğitmenin hem de öğrencinin iyi bir internet altyapısına sahip olması gerekir. İnternet bağlantısı dışındaki diğer teknik problemler de eğitimin aksamasına sebep olabililir.Bu yüzden bir uzaktan eğitim platformunun bakım, güncelleme, barındırma, yedekleme maliyetleri sıradan bir web sitesinin bakım, güncelleme, barındırma, yedekleme maliyetinden daha yüksek olur.

d. Güvenlik

Tüm yazılımlarda olduğu gibi uzaktan eğitim platformlarında da güvenlik önemli bir problemdir. Özellikle resmi sertifika veren uzaktan öğrenme platformları, kötü niyetli kişiler tarafından saldırıya uğrayabilir. Bunun için de sistemin açık kaynak olması ve periyodik bakım, güncelleme, yedekleme, barındırmasının yapılması önemlidir.

Sonuç Olarak;

Nihayetinde tüm yazılımlar gibi uzaktan öğrenme platformları da insanlığın işini kolaylaştırmayı hedefler. Elbette ki dezavantajları da olan uzaktan eğitim / e-öğrenme platformlarının artıları, eksilerine kıyasla çok daha fazladır. Zaten uzaktan öğrenme yöntemlerinin amacı örgün eğitimi bitirmek değil, aksine, yükünü hafifletmektir. Uzaktan eğitimin faydaları dijital alanda eğitimin daha erişilebilir olmasına olanak sunar. Her alanda dijitalleşen dünyamızda eğitim alanının da bu dijitalleşmeye kayıtsız olması beklenemez. Güvenli, kaliteli ve etkili bir uzaktan öğrenme platformu ve LMS çözümleri için ekibimizle iletişime geçebilir ve teklif alabilirsiniz.

Corona Virüs ve Uzaktan Eğitim / E-Learning yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kaynakça:

  1. http://m.breining.edu/USDEDistLearning.htm
  2. https://www.activia.co.uk/blog/8-disadvantages-of-e-learning
  3. https://www.eztalks.com/elearning/advantages-and-disadvantages-of-e-learning.html
  4. https://www.alchemyassistant.com/topics/XVjUm55wxU595atM.html
  5. https://darlodigital.com/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-elearning/
  6. https://elearninginduNoself-disciplinestry.com/advantages-and-disadvantages-of-elearning

Uzaktan Eğitim Sistemi Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content