E-Learning / Uzaktan Eğitim Nedir?
Mazlum Keleş / 30.03.2020

E-Learning / Uzaktan Eğitim Nedir?

Dijitalleşen dünyada, hayatımızın her alanında eğitimin fiziki mekanlara ihtiyaç duymaksızın sürdürülebilmesi kaçınılmazdır. Uzaktan eğitim (e-learning) için çok çeşitli yöntemler vardır ve bu interaktif yöntemler formal eğitimden çok daha etkili olabilmektedir. Ayrıca e-learning platformlarını geliştirmek, öğretmen ve öğrencileri aylarca/yıllarca aynı ortamda bir araya getirmekten, çok daha az maliyetli olacağı da ufak bir hesapla gözler önüne serilebilir.

Türkçe’ye "uzaktan öğrenme" veya "uzaktan eğitim" diye çevrilen e-learning kavramı, dijital ortamda canlı olarak gerçekleştirilebilen veya önceden yüklenen video, soru-cevap, oyun, simülasyon gibi araçlarla eğitimi interaktif bir hale getiren öğrenme yöntemidir. Gün geçtikçe popülerleşen ve büyüyen bir sektör haline gelen uzaktan eğitim platformları, sadece Coronavirus gibi olağan dışı durumlarda değil, gündelik hayatta da yaygın kullanılan bir öğrenme yöntemidir. Dijitalleşen eğitimde birçok etken uzaktan eğitimin faydalarını daha net anlaşılmasını sağlıyor.

Neden Uzaktan Eğitim / E-Learning?

Kurumların dijital dönüşümünün hız kazandığı günümüzde uzaktan eğitimin birçok farklı tercih edilme nedeni bulunuyor. Detaylarını “Uzaktan Eğitim Platformlarının Avantajları ve Dezavantajları” başlıklı yazımızda daha kapsamlı olarak belirtiyor olsak da burada kısaca uzaktan öğrenme platformlarının neden tercih edildiğine değinmekte fayda var.

 • Coğrafi kısıtları ortadan kaldırır. Dünyanın her yerinden aynı kalitede eğitimden faydalanılabilir.
 • Zamansal kısıtları ortadan kaldırır. Farklı zamanlarda eğitim alınabilmesi sağlanır.
 • Mekansal kısıtları ortadan kaldırır. Katılımcı, dinleyici, öğrenci sayısının arttığı senaryolarda formal eğitim yönetilemez bir hal alabilmesinden dolayı uzaktan eğitim tercih ediliyor. E-learning altyapıları ile istek doğrultusunda, sınırsız sayıda insana bilgi sunulabiliyor.
 • Aktarılmak istenen verinin yönetilemeyecek kadar fazla olduğu durumlarda uygun bir veri tabanı oluşturularak bu verilerin tutulması, düzenlenmesi, paylaşılması gerektiğinde uzaktan eğitim platformlarından yararlanılıyor.
 • Çok farklı eğitim metotlarına olanak sağladığı için esnektir.
 • Uzaktan eğitim platformları düşük maliyetlidir. Formal eğitim ile maliyetleri kıyaslanamaz.
 • Gerçek zamanlı iletişimde problem yaşayan kişiler için kolaylık sağlar.
 • Son dönemde de Corona virüs sürecinde yaşadığımız; doğal afet, savaş, salgın hastalık; gibi örgün eğitime ara verilen durumlarda, e-learning ile eğitimin sürekliliği sağlanabiliyor.
Uzaktan Eğitim / E-Learning Yöntemleri

Uzaktan Eğitim / E-Learning Yöntemleri

Uzaktan öğrenme altyapıları, eğitimin canlı verilip verilmemesi, interaktif olup olmaması, eğitimin veriliş ve alınış biçimlerine göre farklı kategorilere ayrılır.

 1. Senkron E-Learning

  Gerçek zamanlı gerçekleşen bu eğitim yöntemi; video konferans, canlı webinar, anlık mesajlaşma gibi araçlarla sağlanır. Bu uzaktan eğitim yönteminde öğrenciler sorularını anlık sorabilir, öğretmenler anlık olarak belge yükleyebilir. Ancak bu yöntemde öğrenciler istedikleri zaman istedikleri bilgiye erişemeyebilir, yetkilinin oturum açması gibi bilgiye erişim gereklilikleri olabilir. Senkron uzaktan eğitim yönteminde, gerek bilgilerin güvenliği gerekse kesintisiz bir eğitim için, gelişmiş, güvenli ve kesintisiz internet altyapıları şarttır. Bu tarz uzaktan eğitim yöntemleri her alanda kullanılabileceği gibi daha çok görsel sanatlar, fizik, kimya, mühendislik gibi alanlarda daha yaygın kullanılır.

 2. Asenkron E-Learning

  Kendi hızında (self-paced) olarak da tanımlanabilen asenkron uzaktan öğrenme yöntemi gerçek zamandan bağımsızdır. Çevrimiçi olan öğrenciler dokümanlara, ödevlere vb. materyallere istedikleri zaman ya da öğretmenin, eğitmenin belirlediği zaman kademelerine göre erişebilir. Öğrenci etkileşimini teşvik eden, öğretmenlerin de dahil olabildiği mesajlaşma, yorum panoları mevcuttur. Ayrıca Google Drive gibi ortak çalışma alanları da bu yöntem doğrultusunda kullanılabilir. Birçok üniversite formal eğitimi desteklemesi için bu yöntemi kullanır.

 3. Hibrit E-Learning

  Senkron ve asenkron uzaktan eğitim yöntemlerinin beraber yürütüldüğü yöntemdir. Belli bir planı olan canlı eğitimlerin olduğu ve derslerle ilgili materyallerin de yüklenebildiği ortak bir platform niteliği taşır. Bu yöntem, uzaktan öğrenme deneyimi yaşamak isteyen ve yeni bir öğrenme yöntemine karşı önyargılı kişiler tarafından denenebilir. En ideal uzaktan öğrenme yöntemi olarak kabul edebiliriz ve birçok eğitim kurumu böyle bir altyapıya sahip olmak için önlerine hedefler koymuştur.

Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS)

Eğitim / Öğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitim Sistemleri

Neredeyse bütün üniversitelerin duyurularının yapıldığı, ders dokümanlarının, notlarının yüklendiği bir sistemleri mevcut. Bunlara ek olarak birçok üniversite, eğitimin tamamının online - çevrimiçi - yürütülebileceği sistemlere ihtiyaç duyuyor. North Caroline State Üniversitesi, George Washington Üniversitesi, Florida Üniversitesi, Boston Üniversitesi gibi dünyanın bir çok önemli üniversitenin tamamen uzaktan eğitime dayalı programları var ve bu programlara dünyanın farklı bölgelerinden katılmak mümkün. Bu dersler ve hatta sınavlar online ortamda gerçekleştiriliyor, varsa ilgili sertifikalar da veriliyor.

Corona virüs gibi olağanüstü hal durumlarında eğitim ve öğretime devam edilebilmesi için uzaktan eğitim araçlarına olan ilgi artıyor. Şu anda eğitim kurumları öğrencilerin kendi evlerinden katılabileceği eğitimler yapmaya çalışıyor ve altyapı olarak genelde hibrit e-learning platformaları tercih ediliyor. Ders ile ilgili her türlü içeriğin bulunduğu bir ortamda, ilave olarak gerçek zamanlı online eğitimler ile formal eğitime benzer ve hatta belki daha ileri metotlarla eğitimin aksamaması hedefleniyor.

Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS)

Öğrenme yönetim sistemleri (Learning Management Systems), uzaktan eğitim sürecini düzenleyen, öğretmen-öğrenci ilişkisini kuran, verilerin korunması ve paylaşılmasını sağlayan, dokümantasyon ve raporlama sunan, genellikle web üzerinden servis sağlayan yazılımlardır. Açık kaynak veya ücretli örnekleri mevcuttur. Bazı açık kaynak LMS örnekleri şunlardır: Opigno, Moodle, Sakai, Canvas, Chamilo … (Daha detaylı bilgi için "Hangi Öğrenme Yönetim Sistemi /LMS Daha İyi?" başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz)

LMS’lerde birçok farklı interaktif uzaktan öğrenme araçları bulunmaktadır. Bu araçlar ile eğitimler daha ilgi çekici hale gelebilir ve konuların kavranması kolaylaşır. Binbiriz’in uzaktan öğrenme platformlarında kullandığı açık kaynak h5p kütüphanesi bu alanda özgün ve etkili çözümler sunmaktadır. (1)
Bu kütüphanede;

 • Üzerinde farklı biçimlerde soruların sorulabildiği, testlerin yapılabildiği interaktif videolar ve ders sunumları,
 • Farklı seçimler yapıldığında farklı senaryolara ait video veya sunumların gösterildiği alternatif varyasyonlar,
 • Çocuk eğitiminde kullanılabilecek aritmetik testler,
 • İçerikleri görsel olarak veren çeşitli grafikler, kolajlar,
 • Dinlediğini anlamayı kolaylaştıran çeşitli ses araçları,
 • Eğitimi ilgi çekici hale getiren çeşitli oyunlaştırma araçları,
 • Çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı farklı quiz, sınav seçenekleri

yer almaktadır.

Sizin de aklınızda bir uzaktan öğrenme projesi mevcut ise, özel LMS (Learning Management Systems) çözümlerimiz için bizimle ile iletişime geçebilir ve teklif alabilirsiniz.

Kaynakça:

 1. https://h5p.org/interactive-video
 2. https://www.td.org/talent-development-glossary-terms/what-is-e-learning
 3. http://www.fao.org/3/i2516e/i2516e.pdf
 4. https://www.affordablecollegesonline.org/college-resource-center/e-learning-guide/
 5. https://study.com/articles/Best_Universities_with_E-Learning_Programs_List_of_Schools.html

Uzaktan Eğitim Sistemi Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content