Online Bağış Toplama Sitesi ve Aidat Takip Sistemi

Online Bağış Toplama Sitesi ve Aidat Takip Sistemi

 • Kurumunuzun online bir ödeme sistemi bulunuyor mu?
 • Bağış ve ödeme sistemlerinizin yönetiminde zorlanıyor musunuz?
 • Sisteminizin diğer uygulamalarla entegrasyonu var mı?

STK’ların, odaların, sitelerin, çeşitli yardım kuruluşlarının ana gelir kaynakları üyelerden, abonelerden, destekçilerden toplanan bağış ve aidatlardır. Oysa ki STK ve odalarla yapmış olduğumuz bir çok görüşme gösteriyor ki çoğu ülkede ama özellikle Türkiye’de aidat ve bağış toplama süreci kangren olmuş durumda. Bunun pek çok sebebi olmakla birlikte önemli sebeplerden biri kurumların online bağış toplama ve/veya aidat takip sistemlerinin olmaması. STK’larda dijitalleşmenin ilk adımı bu sistemlere sahip olmasıdır. Oline bağış sistemi ile kurumunuzun takipçilerine, gönüllülerine, bağışçılarına da kolaylık sunmuş olunuyor.

Bağış ve Aidat Toplama Süreciniz Aksıyor mu?

Çeşitli kampanyalarla, sponsorluklarla, alan çalışmalarıyla yakalanan görünürlük, genişleyen ağ, kitle gücü gelirlere yansımıyorsa yeteri kadar bağış toplayamıyorsunuz demektir. Üye sayınız yüksek ama aidat ödemeleri düşükse ve düzensizse bu alanda da sorun var demektir. STK’larda genelde sınırlı sayıda olan personelin bir kısmını bağış ve aidat takibi ile görevlendirmektedir. Bu da nitelikli personelin alan dışı ve yıpratıcı bir para toplama sürecine sokulması demektir ki, bu da bağış / aidat takip sistemi eksikliğinin dolaylı sonuçlarından biridir ve verim kaybettirir. Oysa ki bağış ve aidat toplayamama bir kader değildir. ABD’de STK ve yardım kuruluşlarının 2019 yılı içerisinde topladıkları para 427,71 milyar dolardır. Bu sayı 2019 Türkiye bütçesinin yaklaşık yarısıdır. Bu başarının sırrı genelde STK’ların dijital dönüşümüdür. 2019’da tüm dünya genelinde STK’ların teknoloji harcamalarını yüzde 51 artırmıştır (Bakınız: STK’larda Dijitalleşme Artıyor). Başarının özel sebebi ise para toplama süreçlerinin dijitalleşmesidir. Oline bağış alabilmek için dijital alt yapılarınızın da bu özelliğe uygun olması gerekmektedir.

Binbiriz Online Bağış ve Aidat Takip Sistemi Geliştirme Hizmeti

Binbiriz olarak STK’ların dijital dönüşümüne dönük yoğun çalışmalar yapıyoruz. STK’ların temel problemlerinden biri olan aidat toplama ve bağış alma süreçleri ile ilgili kuruma özel çözümler geliştiriyoruz. Piyasadaki farklı paket yazılımlar bazı ihtiyaçlara cevap verse de sorunların tamamını çözemiyor. Çünkü her STK’nın kendine has bir işleyişi bulunuyor. Bu sebeple kurumun çalışma biçimini inceleyerek, farklı özelliklere sahip online bağış toplama sitesi ve aidat takip sistemi çözümlerini size özel olarak geliştiriyoruz. Sistemlerde olabilecek bazı özellikler şöyle:

 • Kredi kartı bilgisi tutarak periyodik olarak aidatların toplanması (kredi kartı bilgisi tutulması belli güvenlik standartları gerektirir),
 • Farklı banka ve ödeme altyapıları ile entegrasyon (Bakınız: Online Ödeme Sistemi Entegrasyonu),
 • Aidatını ödemeyen üyeye belirlenen periyotlarla otomatik cep mesajı veya e-posta atılması,
 • Toplanan aidatların ve bağışların raporlanması,
 • Yapılan ödemelerin çeşitli arayüzlerde grafiksel olarak gösterimi,
 • Gerekirse sistemin mevcut üye sistemi ile entegre edilmesi veya yeni üye sistemi geliştirilmesi (Bakınız: Üye Yönetim Sistemi / Üye Takip Programı),
 • Aidat takip sisteminin web sitesi ile entegre edilmesi (Bakınız: Web Tasarım),
 • Bağış toplama sitesinin gönüllü yönetim sistemi ile entegrasyonu veya yeni gönüllü yönetim sistemi geliştirilmesi (Bakınız: Bağışçı / Gönüllü Yönetim Sistemi),
 • Verilerin muhasebe programı ile entegrasyonu,
 • Web uygulamasının mobil uygulamasının da geliştirilmesi,
 • Şubeleri olan kurumların şube aidat ve bağış gelirlerinin kurum hiyerarşisine göre yönetilmesi,
 • Yapılan ayni bağışların yönetilmesi ve gerekirse envanter takibi için özel sistem kurulumu,
 • Yazılımın veri verinin güvenliğinin sağlanması (Bakınız: Yazılım Barındırma, Güncelleme, Yedekleme).

Aidat ve bağış toplama problemi olan bir STK, oda iseniz, gelirleriniz arttırmak istiyorsanız, size en uygun dijital çözüm için bizimle iletişime geçiniz.

Güvenli Online Ödeme Yöntemleri için!

Aidat ve bağış toplama problemi olan bir kurumsanız ve gelirlerinizi arttırmak istiyorsanız

İlgili Yazılar

Reference content

E-Ticaret Nedir?

Alışveriş, tanıtım, mal ve hizmet alımı, ödeme gibi ticaret bileşenlerinin internet, elektronik ortamlarda yapılmasına E-ticaret denir.

Yazının Devamı