IUCN Medmis Mobil Uygulama Geliştirme

IUCN Medmis Mobil Uygulama Geliştirme

IUCN dünya çapında 160’dan fazla ülkede çevre alanında faaliyet yürüten İsviçre merkezli küresel bir sivil toplum kuruluşudur. 1400’den fazla hükümet ve STK’nın üyesi olduğu ve 16.000’i aşkın uzmanı bulunan dünyanın en büyük çevre ağı olan IUCN, 75 yılı aşkın süredir çevre alanda faaliyet yürütmektedir. Bu geniş faaliyet ağı ve çalışmalar için çok çeşitli dijital araçları bulunan IUCN, Akdeniz havzasındaki deniz koruma alanlarındaki (DKA) istilacı türlerin tespiti için kullanılan MEDMIS web tabanlı harita uygulaması ve MEDMIS mobil uygulama geliştirme hizmeti için Binbiriz’i seçmiştir.

React Native ile Hibrit Mobil Uygulama

Bilindiği gibi istilacı türler, genelde tüm deniz koruma alanlarına, özelde ise Akdeniz'in biyolojik çeşitliliğine yönelik en büyük tehditlerden biridir. İstilacı türlerin kontrol altına alınması için, güncel olarak tespit ve takip edilmesi şarttır. Akdeniz havzasının genişliği ve deniz koruma alanlarının çokluğu düşünüldüğünde, bu takip ve tespit işleminin bir kaç profesyonel yardımıyla yapılabilmesi olanaklı değildir. Gönüllülerin, gözlemcilerin, balıkçıların bu gözlemleme sürecine dahil olması bir zorunluluktur. Farklı dillerden, farklı bilgi birikime sahip, teknoloji okur yazarlığı farklı olan bu geniş kullanıcı kitlesinin gözlem ve bildirim yapabilmesinin koşulu ise;

  • Android ve iOS cihazlarda çalışabilen,
  • kullanıcı deneyimine göre geliştirilmiş,
  • çok dilli,
  • veri girişinin basit şekilde yapılabildiği,
  • internetin olmadığı koşullarda - ki DKA’larda bu durum yaygındır - çalışabilen

bir mobil uygulama geliştirmektir.

Mobil uygulama için React Native teknolojisinin seçilmesinin sebebi, uygulamanın tek kod altyapısıyla Android ve iOS cihazlarda çalışabilir olmasıdır. Hibrit uygulama hem farklı işletim sistemleri için ayrı ayrı geliştirme yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıp geliştirme maliyetlerini, hem de mobil uygulama geliştirme sonrası teknik destek / bakım maliyetlerini düşürmektedir. React Native tercihinin bir başka nedeni de dünyaca yaygın kullanılan bir hibrit uygulama teknolojisi olmasıdır.

Mobil uygulama için harici bir veri tabanı geliştirilmemiş, web tabanlı harita uygulaması için kullanılan içerik yönetim sisteminin veri tabanı kullanılmıştır. Drupal, tüm verileri JSON API üzerinden servis etmekte, mobil uygulama da buradan veriyi okumakta veya gerektiğinde bu veri tabanına aynı şekilde yazmaktadır. Sistemin çok dillilik özelliği de backend’in bulunduğu web uygulamasından sağlanmaktadır.

Harita Uygulaması ve İleri Seviye Filtreleme

Sistemin temelinde üye olan kişilerin gözlemlerini raporlaması bulunmaktadır. Bu raporun en önemli verisi de konum verisidir. İstilacı türlerin hangi konumda gözlemlendiği, MEDMİS projesi çerçevesinde geliştirilecek çalışmalar için temeldir. Hem mobil uygulamanın hem de web uygulamasının kalbini haritalar oluşturmaktadır. Bu yanıyla MEDMİS uygulaması bir harita uygulaması özelliğindedir.

Uygulamada girilen gözlemci raporları API üzerinden veri tabanına gönderilmekte, MEDMİS çalışanları web uygulaması üzerinde bu raporları onaylamakta, onaylanan raporlar hem web hem de mobil uygulama haritalarında gösterilmektedir. Sistemde;

  • Akdeniz Havzası’ndaki tüm onaylı gözlemleri gösteren,
  • tekil olarak bir gözlemin konumunu gösteren,
  • Akdeniz Havzası’ndaki deniz koruma alanlarını poligon olarak gösteren,
  • tekil olarak bir deniz koruma alanını gösteren

4 adet farklı tip harita bulunmaktadır.

Kullanıcıların aramalarını kolayca yapabilmesi için basit, yüksek performanslı filtreleme araçları bir harita uygulaması için elzemdir. Bu sebeple hem web uygulaması hem de mobil uygulama bu ihtiyaçlar gözetilerek ileri seviye filtreleme özelliklerine sahip olacak şekilde geliştirilmiştir

Offline Çalışma Özelliği

Gözlemlerin büyük çoğunluğunun internet erişiminin olmadığı veya kısıtlı olduğu deniz koruma alanlarında yapılacağı düşünüldüğünde, offline çalışma, mobil uygulama için olmazsa olmazlardandır.

Bilindiği gibi, bir mobil uygulamada offline / çevrimdışı çalışma söz konusu olduğunda en önemli konulardan birisi sistem kaynaklarının fazla tüketilmemesidir. Hafif bir uygulama yapmanın temeli de offline’da yalnızca gerekli olan verilerin cihaz hafızasında tutulmasıdır.

İşte bu teknik gereklilikler ve iş akışına dair gereklilikler optimize edilerek uygulama offline olarak çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir. Offline çalışmada gözlemci istilacı türlerin detaylarını inceleyebilmekte, rapor kaydedebilmektedir. İnternet bağlantısı sağlandığı anda ise cihaz kendi hafızasındaki gözlemi veri tabanına yazmakta ve diğer gerekli verileri veri tabanından okumaktadır.

Yüksek Performanslı Mobil Uygulama

Mobil uygulama, son kullanıcıya binlerce gözlem verisi sunmaktadır. Haritalar üzerindeki verilerin gösterilmesi için ve rapor girişinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için sistemde ileri seviye performans geliştirmeleri yapılmıştır.

Veri Görselleştirme (Heat Map - Isı Haritası)

Haritalar konum verisinin görselleştirmesinin ana araçlarından birisidir. Uygulama farklı haritalarda içerikleri sunarken, yakın verinin kümelenmesi anlamına gelen Map Clustering dışında raporların farklı biçimlerde gösterilebilmesi gözlem verisinin yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır.

Bu sebeple ana harita üzerinde gözlemlerin sayısal olarak - kümelenmiş olarak - gösterimi haricinde bir ısı haritası olarak da sunulması projenin gereklilikleri arasındadır. Bu gereklilikler doğrultusunda ısı haritası olarak da veri görselleştirme geliştirmeleri yapılmıştır.

Hibrit Mobil Uygulama Geliştirme için Binbiriz

Binbiriz olarak özel yazılım çözümlerimizde dünya geneline hizmet veriyoruz. Dünya çapında saygın bir İsviçre STK’sı olan IUCN için geliştirdiğimiz mobil uygulama ve web uygulaması da bunun nadide örneklerinden biridir. Mobil alanda özellikle hibrit uygulama geliştirme tercihiyle geliştirme ve bakım maliyetlerini düşürüyoruz. Sizin de bir mobil uygulama veya farklı iş akışlarınıza özel yazılım çözümü ihtiyacınız varsa uzman ekibimizle iletişime geçiniz.

Uygulama Geliştirme Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content