Data Migration Veri Taşıma

Data Migration / Veri Taşıma

 • Veri taşıması yapacağınız verileriniz iyi kategorize edilmiş veriler mi?
 • On binlerce farklı tip verinin yeni sisteminize taşınmasını mı istiyorsunuz?
 • Veri taşıma / data migration sürecinde veri kaybı yaşamak istemiyor musunuz?
 • Büyük veri içeren eski sisteminizden yeni sisteme verilerinin taşınmasının, geliştirme süresini ve geliştirme maliyetini aşabileceğini biliyor musunuz?

Veri Taşıma / Data migration, bir web içerik yönetim sistemi (CMS), Dijital varlık yönetimi (DAM), Doküman yönetim sistemi (DMS), ya da düz HTML tabanlı sistemde depolanan bilgilerin yeni bir sisteme taşınması işlemidir. Taşınacak veriler düz HTML içeriği, görsel, video, ses gibi farklı formatlarda dosyaları içerebilir ve dinamik yada statik içerikten oluşabilir. Veri taşıma mevcut sistemdeki temel problemlere çözüm olabilir:

 • Birden fazla CMS içeren veya herhangi bir CMS içermeyen bir sistemden, tek bir CMS’e geçiş yapmak, daha merkezi kontrol, daha kolay içerik yönetimi ve bilginin daha iyi yönetimi ve paylaşımı için olanak sağlar.
 • Farklı kaynaklardan gelen içerikler, tek bir CMS üzerinde birleşeceğinden, içerik daha standartlaşmış ve uyumlu bir görünüm sergileyecektir.
 • İyi planlanan bir veri taşıma işi kategorik içeriklere sahip olmanıza, içerik yönetimini daha iyi yapmanıza, daha doğru raporlar almanıza fayda sağlar.

Binlerce, Milyonlarca Verinizi Yeni bir Veritabanına Taşımak mı İstiyorsunuz?

Türkiye'de yazılım alanında hakim olan eksik planlama ve buna bağlı olarak gelişen standartlaştırılmamış veri mimarisi; veri taşıma işleminin özellikle birinci bölümünü yani verileri taşımaya uygun formata getirme işlemini oldukça zorlaştırmaktadır. Dijitalleşme sürecinde yanlış altyapıların kullanılmaması, yapısal olmayan verilere sahip olmanıza sebep olur. Yapısal olmayan bir mimariden yapısal bir altyapıya veri taşıması ise çok maliyetli olabilir. Bu sebeple uzun vadeli bir dijital dönüşüm stratejisine sahip olmadan, hedeflenen yazılımın avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemeden herhangi bir geliştirme sürecine başlamamanızı öneriyoruz (Bakınız: Yazılım Danışmanlığı).

Data migration / veri taşıma süreci genellikle yazılım geliştirme sürecinin bir parçasıdır. Ancak bazı projelerde data migration / veri taşıma süresi geliştirme zamanını bile aşabilmektedir. Özellikle büyük verilerin doğru taşınması veritabanı bilgisi ve deneyim gerektirmektedir. Uzman bir yazılım firmasından hizmet alınmazsa veri kaybı yaşayabilirsiniz.

Binbiriz Data Migration / Veri Taşıma Hizmeti

Binbiriz olarak sunduğumuz içerik taşıma hizmeti;

 • verileri taşınabilir uygun bir formata getirme,
 • taşınabilir formata getirilen verinin yeni sisteme çekilmesi ve
 • çekilen verinin yeni sistemde düzenlenmesi

aşamalarını içermektedir.

Mevcuttaki veriler bir taşıma protokolü çerçevesinde, veri kaybı olmayacak şekilde yeni web uygulamasına veya mobil uygulamaya taşınacaktır. Nitelikli ve güvenli bir veri taşıma hizmeti için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Data Migration / Veri Taşıma Teklifi Al!

Form

Data Migration / Veri Taşıma Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content