MMO ve Şubeleri Drupal Multisite Yapısı ile Yayında

MMO Web Portal is Online with Drupal Multisite Structure

In our previous articles, we mentioned many aspects of Drupal's advantages. Although security, scalability, flexibility, high performance, advanced SEO are the first features that come to mind, the multi-site structure and ease of management of this structure are one of the most important advantages of Drupal. The Chamber of Mechanical Engineers also preferred Drupal for the web portal of Headquarters and its 18 branches. With the development of Drupal multisite infrastructure, an editorial authorization process has been created in accordance with the Headquarters / Branch hierarchy.

Advantages of Drupal Multisite
In MMO's new web infrastructure, the Head Office can manage its own page and some sections on the pages of its branches, while the branches can manage the sections within their authority within their own pages. This portal is an example in terms of the fact that any dealer, branch, and representative mechanisms with central functioning can use the same web infrastructure and accessing the data in the common database.

MMO ve Şubeleri Drupal Multisite Yapısı

Drupal is Also a Good Solution for Content Migrating


There were serious problems with the old proprietary software that hosts the bulletins, journal issues, reports, decisions, and articles of the Chamber of Mechanical Engineers. MMO's own archive could not be accessed normally as of the end of the service received as one of the possible results of using proprietary software, only old data could be seen on a problematic database. In addition to the relational problems, the multitude of duplicated, outdated, and empty contents in this database, made the task of carrying quite difficult.

With long efforts, while migrating to Drupal from this problematic infrastructure, the relationality of all content was ensured. In addition, with the feature of fast search, a structure that can easily access the searched content was established among thousands of data in the archive.

As a result, Drupal multisite has a serious advantage in terms of ease of installation and manageability of sub-sites according to the management hierarchy. In addition, when it is added that it is able to migrate and manage thousands of content without any problems, it gets ahead of other CMSs and it is preferred. Following our development of TMMOB's (Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects) web portal with Drupal, then MMO chose Drupal as a content management system for its much more complex infrastructure. In other words, hundreds of thousands of engineers architects are reached via Drupal, and this has great importance for the Drupal Turkey community.

MMO Drupal Multisite

İçerik Taşımadaki Zorluklarda da Drupal İyi Bir Çözüm

Makina Mühendisleri Odası'nın bültenlerini, dergi sayılarını, raporlarını, eski yönetim kurulu karar ve yazılarını barındıran eski özel mülk yazılımın çok ciddi problemleri bulunuyordu. Özel mülk yazılım kullanmanın olası sonuçlarından biri olarak alınan hizmetin sona erdiği tarihten itibaren MMO'nun kendi arşivine normal yollarla ulaşılamıyor, yalnızca problemli bir veri tabanı üzerinde eski veriler görülebiliyordu. Bu veri tabanında ise ilişkisellik sorunlarına ek olarak çoğullanmış, güncelliğini yitirmiş veya boş olan içeriklerin fazlalığı taşıma işini oldukça zorlaştıryordu.

Uzun uğraşlarla, bu sorunlu altyapıdan Drupal'e veri taşıma işlemi gerçekleştirilirken, tüm içeriklerin ilişkiselliği sağlanmış oldu. Ayrıca hızlı arama yapma özelliği ile arşivdeki binlerce veri içinde aranan içeriğe kolayca erişilebilir bir yapı kurulmuş oldu.

Sonuç olarak Drupal multisite gerek kurulum kolaylığı, gerekse yönetim hiyerarşisine göre alt sitelerin yönetilebilirliği açısından ciddi avantaja sahip iken; bir de binlerce içeriğin sorunsuz taşınabilmesi ve yönetilmesi eklendiğinde diğer CMS'ler karşısında öne geçmekte ve tercih nedeni olmaktadır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin web altyapısının kurulması ve ardından TMMOB'ye bağlı en büyük odalarından birinin - MMO'nun - çok daha karmaşık olan altyapısında Drupal'i seçmesi, diğer bir deyişle yüzbinlerce mühendis mimara Drupal üzerinden ulaşılması Drupal Türkiye topluluğu açısından da öneme sahiptir.

MMO ve Şubeleri Drupal Multisite Yapısı

Our Drupal Site Development Examples

Related Articles

Reference content

Kurumsal Web Sitesi Nedir?

Kurumsal web sitesi gerçek hayattaki varlığınızın dijital alanda da var olmasının kanıtı, kaynağıdır. Kurumsal web siteniz dijitaldeki kimliğinizdir.

Learn more