Odin Teknoloji Nesnelerin İnterneti / IoT Uygulaması İşlerimiz Görsel

Odin Teknoloji Nesnelerin İnterneti / IoT Uygulaması

Odin Teknoloji, devre tasarımı alanında uzman, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Mahmutcan Kovan tarafından kurulan bir teknoloji girişimidir. Yüksek sıcaklıklı fırınların dijitalleştirilmesini hedefleyen bir TÜBİTAK 1512 projesi ile kurulan bir Ar-Ge firmasıdır.

Bu projeye göre;“Yüksek sıcaklık fırınlarında pişirilmesi gereken ürünlerin (seramik, porselen, protez diş, metal eritme, kimya/biyoloji lab. vs.) pişirim adımlarını ve fırın içi sıcaklığı kontrol eden cihaza "process kontroller" ya da sıcaklık kontrolcüsü denir. Fırının hemen yanında yer alan ve uzaktan kontrol kumandaya izin vermeyen, genellikle röle ve kontaktör kullanan, kullanıcı ara yüzü oldukça zayıf ve kumanda etmesi zor cihazlardır. Uzaktan takip yapılamadığı için evde, atölyede, laboratuvarda veya fabrikada fırına ilişkin verileri takip etmek için (anlık sıcaklık, geçen süre, kalan tahmini süre, akım, gerilim vs.) kullanıcının sürekli fırının yanına gitmesi gerekmektedir. Bu durum iş verimini düşürmekte ve iş kazası riskini arttırmaktadır.

Bu iş fikri ile son kullanıcının kolaylıkla kullanabileceği, uzaktan kontrol ve kumandaya izin veren, bütünleşik bir sıcaklık kontrolcüsü prototipi tasarlanıp üretilecektir. Bu ürün sayesinde son kullanıcı çalışma ortamını terk etmeden fırınla ilgili verileri web tabanlı herhangi bir cihazdan anlık olarak takip edebilecek, üretim sahasına girmesine gerek kalmadığı için iş kazası riskini azaltacaktır.”

Odin, projede elektronik ve haberleşme alanında gerekli devre ve donanımları geliştirirken,

 • Bulut sisteminin kurulumu,
 • Haberleşme altyapısının tasarımı
 • Veri görselleştirme
 • Gerçek zamanlı veri görüntüleme
 • Cihazların uygulama üzerinden yönetimi

gibi hizmetler için Binbiriz’i tercih etmiştir.

Nesnelerin İnterneti / IoT Uygulaması

Her cihaz

 • Fırın adı
 • Pişirim profilleri
 • Kullanıcı bilgileri
 • Kullanıcı istatistikleri

gibi sabit verilere ve

 • Süre (Toplam, kalan, geçen)
 • Sıcaklık
 • Hedef sıcaklık
 • Gerilim
 • Akım
 • Güç
 • Direnç
 • Faz sayısı
 • Adım no

gibi değişken zamanlı verilere sahip olmaktadır. Odin tarafından geliştirilen ara birim, fırından altığı verileri uygun formatta dönüştürerek uygun protokollerle buluttaki veritabanına servis etmektedir. Veritabanındaki veriler geliştirilen yazılım tarafından işlenerek verinin monitörlenmesi ve kullanıcı etkileşimi sonrasında değiştirilen verinin veya farklı tip konutların aynı yolla geri aktarılması sağlanmıştır. Yazılım ve donanımın entegrasyonu sürecinde verinin kararlılığı, internet kesintisi veya farklı problemler çıktığında uygulamanın ve cihazın davranışları ayrıca çalışılmıştır.

Bir çeşit Nesnelerin İnterneti Uygulaması (IoT) olan bu proje, ekibimizin bu alandaki bilgi birikimine çok büyük katkı sağladığı gibi verim artıran ve yüksek sıcaklıklı fırınların dijitalleştirilmesine katkı sağlamıştır.

Real Time Data Monitoring / Gerçek Zamanlı Veri Görüntüleme

Odin Teknoloji tarafından geliştirilen donanım üzerinden belirli protokoller ile gönderilen data Linux tabanlı bir sunucudaki, mySQL veri tabanına web servisler aracılığıyla gerçek zamanlı olarak çekilmiştir.

Başka bir sunucuda Drupal tabanlı bir içerik yönetim sistemi kurulumu gerçekleştirilmiş, Drupal’a veriler mySQL’den çekilerek çeşitli görüntüleme kütüphaneleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak gösterilmiştir.

Cihazdan gelen güç, süre gibi parametreler kullanarak toplam harcanan enerjiyi saptanmış, bu enerji verisi de aylık, üç aylık yıllık, tüm zamanlar gibi farklı dönemler için toplayarak pişirim için harcanan toplam enerji hesaplanmıştır. Bu toplam enerjiden karbon ayak izi hesabı yapılmıştır. Projede ayrıca yukarıdaki periyotlara göre toplam pişirim sayısı, kullanılan profillerin sıklığı toplam pişirim süresi gibi bazı parametreler hesaplanarak kullanıcıya sunulmuştur.

Akıllı Sıcaklık Kontrolcüsü / Uzaktan Cihaz Kontrolü

Kullanıcının, kullanıcı adı ve şifre ile girişi sonrasında (birden fazla fırını olabilir) fırın seçimi yapılmaktadır. İçerik yönetim sisteminde, önceden tanımlanmış farklı pişirme paketleri listelendiği gibi kullnıcı kendi pişirme paketlerini de oluşturabilmektedir.

Kullanıcının istediği pişirme paketlerini seçmesi veya kendi pişirme paketlerini oluşturmasının ardından verdiği komutla sistem, fırının donımı ile konuşturularak gerek pişirme paketlerinin donanıma aktarmakta ve pişirme işlemine başlamaktadır. Pişirme esnasında eş zamanlı olarak fırına ait veriler kullanıcı tarafından incelenebilmekte ve gerekli görüldüğü koşulda aynı yolla fırına müdahale edilebilmekte, kapatılabilmekte fırın sıcaklığı ve pişirme paketi değiştirilebilmektedir. Tüm bu işlemler aynı prokollerle yapılmakta ve acil durumlarda fırın otomatik olarak kapatılmaktadır.

İçerik yönetim sistemi için kullanıcı deneyimine uygun bir arayüz tasarımı yapılmıştır. Ve tüm işlemler bulut sunucuya ayrı ayrı kaydedilmiştir. Sistemin (sunucu ve içerik yönetim sistemi) güvenlik geliştirmeleri yapılmış, gerekli testler yapıldıktan sonra canlıya alınmıştır.

Odin Teknoloji’nin arge çalışması gibi IoT senaryolarında veya tamamen kurumunuza has iş akışı gerektiren web uygulaması veya mobil uygulama ihtiyaçlarında uzman ekibimizle iletişime geçebilir, Yazılım Danışmanlığı veya Geliştirme hizmeti alabilirsiniz.

Yazıda bu görsel arada bir yerde kullanılabilir: https://docs.google.com/drawings/d/19ii0nEbLageRhYAPx3YX7tdBNoYjxkZf5IM-MwFYEwU/edit

İlgili Yazılar

Reference content