Dijitalleşme/ Dijital Dönüşüm Nedir?
Gamze Çalışkan / 10.09.2020

Dijitalleşme / Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. teknolojik araçlar tarafından okunabilecek, o ortamlarda düzenlenebilecek ve iş akışlarına dahil edilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecine verilen ad olarak tanımlanabilir. Dijitalleşme, toplumun ve ekonominin 'Dijital Dönüşüm'ü için kullanılan genel bir terimdir. Analog teknolojilerle karakterize edilen endüstriyel çağdan dijital teknolojiler ve dijital iş yenilikleriyle karakterize edilen bilgi ve yaratıcılık çağına geçişi açıklar.

Hızla gelişen teknolojilerle ‘dijital çağ’ olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde Dijital Dönüşüm kaçılmaz. Özellikle dünyanın evrildiği teknoloji ve yaşam birlikteliği dijitalleşme ve dijital dönüşümü artık yararlanabileceğimiz bir alternatif yol değil, geleceği şekillendirecek sistemin de anahtarı yapmaktadır.

Yenilikçi teknolojilere ve dijital dönüşüme yapılacak yatırımlar ile dijitalleşmeyle sağlanacak uyum geleceği anlamlandırmaya yardımcı olacaktır. Var olanı iyileştirmeden yeni yapılanmalara, profesyonel destek almadan yeni teknolojilerin kullanımına kadar pek çok etken, mevcut varlığınızın ve gelecekteki varlığınızın belirleyicisi olacaktır.

Geleceğin Anahtarı Dijitalleşme

Hizmet, ürün, iş geliştirme, eğitim, sağlık, ticaret, sanat gibi aklınıza gelebilecek birçok alanda teknoloji ve dijitalleşmenin sağladığı faydalar her geçen gün artıyor. Şirket içinde kullanılan sistemlerden, satış için kullanılan uygulamalara, sosyal sorumluluk için kullanılan projelerden sanatsal aktivitelere kadar dijitalleşme yaşamın her alanına yansıyor. Değişen ve gelişen ihtiyaçlar ile oluşan gereksinimlere cevap verebilmek için dijital çağa uyum sağlamak gerekiyor. Hedef kitlenin kullandığı teknolojiler bilinmez, şirket içi yönetimleri kolaylaştıracak dijitalleşme görülmezse ve gelecek stratejisi dijitalleşmeden bağımsız geliştirilirse dijitalleşme çağı ıskalanmış olur.

İş performansını değiştirecek teknolojiler ve uygulamalarla rakiplerin de önüne geçilebilir. Kısaca,

 • ticari büyüme sağlamak,
 • operasyonel verimliliği artırmak,
 • hedef kitleye hitap edebilmek,
 • yeni kişilere ulaşmak,
 • rakiplerin önüne geçmek,
 • yeni çalışma yöntemleri geliştirmek,

gibi daha birçok avantajı yakalamak için dijital dönüşümü gerçekleştirmek gereklidir.

Dijital Dönüşüm Harcamaları Artıyor

Dijital dönüşüm konusunda uzman kişilerce yapılan araştırma ve tahminlere göre 2023'e kadar tüm bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) yatırımlarının gelecek dönemde % 53'ünden fazlasına çıkacağı belirtiliyor. Kuruluşların % 65'inin, 2023'e kadar kapsamlı yeni teknoloji platformu yatırımlarıyla eski sistemleri agresif bir şekilde modernize edecekleri de yine tahminler arasında bulunuyor (3). Ayrıca dijital dönüşüm harcamalarının 2022 yılına kadar 2 trilyon dolara yaklaşacağı da düşünülüyor.

Teknoloji çağında her saniye bir ürün, hizmet ve yenilik bizlere sunuluyor. Biz de bu çığ gibi büyüyen teknolojik birikime ve dijital dönüşüme sizler için sizlerle birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Binbiriz olarak dijital hayattaki yerinizi almanıza yenilikçi çözümler sunarak yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Gelin bu dijital çağdaki hayata Dijital Dönüşüm Çözümlerimiz ile çözüm ortağınız olarak birlikte yürüyelim.

Kaynakça:

 1. https://www.cio.com/article/3211428/what-is-digital-transformation-a-necessary-disruption.html#tk.cio_rs
 2. https://www.cio.com/article/3063620/digital-transformation-why-its-important-to-your-organization.html
 3. https://www.techrepublic.com/article/idc-digital-transformation-spending-will-eat-up-50-of-it-budgets-by-2023/
 4. https://www.zdnet.com/article/digital-transformation-spending-to-approach-2-trillion-by-2022/
 5. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46377220
 6. https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation

Dijital Dönüşüm Çözümlerimiz

Dijital Dönüşüm Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content