"STK'lar için Nasıl Hibe Alınır?" Etkinliğimizi Gerçekleştirdik!
Gülşah Küçükosman / 21.09.2017

"STK'lar için Nasıl Hibe Alınır?" Etkinliğimizi Gerçekleştirdik!

Kadıköy Kent Konseyi ile Binbiriz'in ortak düzenlediği “STK’lar için Nasıl Hibe Alınır?” etkinliği 21 Eylül 2017 tarihinde 30 kişilik katılımla gerçekleşti. Birçok STK temsilcisinin katıldığı etkinlikte;

  • Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı, "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Önemli bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli ve Yaygınlaştırılması" başlığıyla Binbiriz olarak kendileri için geliştirmiş olduğumuz STK yazılımı projesini anlatırken;
  • Binbiriz, "Hibe Porjeleri Çerçevesinde STK Yazılımları" başlığıyla
  • Göncagül Gümüş, "Mali Destek Sağlamak için Proje Hazırlama Metodolojisi" başlığıyla

birer sunum yaptı.

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Önemli Bir Başlangıç

"STK'lar için Nasıl Hibe Alınır?" Mor Çatı Sunum

Etkinlik Morçatı Vakfı'ndan Tuğçe Canbolat ve Duygu Doğan'ın kadına yönelik şiddet kapsamında hazırladıkları AB projesinden, proje yazımında ihtiyaç belirlenmesinin öneminden ve bu süreçte deneyimledikleri proje yazım aşamalarından bahsettikleri sunum ile başladı. Projenin kapsam ve amacı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi alanındaki çalışmalarda nasıl bir fayda yaratacağı, alandaki diğer STK'lar koordinasyonu nasıl arttıracağı konularına değinildi.  Projenin kabulü sonrasında, proje konusu olan Başvuru Takip ve Yönetim Sistemi için yapılan literatür taraması ve ön hazırlık çalışmalarından, Binbiriz'le birlikte veri yapısı ve modeli çıkarılması sürecinden, yazılımın geliştirilmesi sürecinden detaylı olarak bahsedildi.

STK Yazılım Çözümleri

Morçatı’dan sonra söz alan Binbiriz'den Burak Özdemir; STK'ların yazılım ihtiyaçlarına, bu ihtiyaçların esas olarak paket yazılımlarla değil, kurumun kendi iş akışına özgü özel yazılımlarla çözülebileceğine değindi. Bu tür özel yazılımların kurum ile yazılım firmasının ortak çalışması ile daha etkili projelendirilebileceğinden bahseden Özdemir, bu projelendirmede Binbiriz'in STK'lara teknolojinin projeye dahil edilmesi noktasınde öneriler yapabileceğini belirtti. Sunumda ayrıca AB'nin STK'lara mali yardımdaki önceliklerinden birinin "STK’ların kapasitelerinin ve STK ağlarının güçlendirilmesi" konusu olduğu, bu konuda ise yazılım ve donanım içeren projelerin kolaylıkla yazılara kabul görebileceği, böylelikle de STK'lar birçok sorunun kolaylıkla çözülebileceğine değinildi. Sunum tercih edilecek yazılımlarda özgür yazılım araçlarının kullanılması, esneklik ve güvenliğe dikkat edilmesi vurgularıyla son buldu.

STK'lar için Nasıl Hibe Alınır? Yazılım Sunumu

Son olarak Goncagül Gümüş sunumunda, proje yazımında formların zorluklarına kolaylıklarına veya projenin bütçesinin büyüklüğüne göre değil; kurumun gerçek sorun ve ihtiyaçlarına göre başvuru yapılması gerektiğini ifade etti. STK hibelerinin nerelerden alınabileceği, hibe kategorilerinin neler olabileceği, proje yazma eğitimlerinin nerelerden alınabileceği hakkında birçok bilgilendirmede bulundu. Gümüş konuşmada ayrıca, STK’ların hibe alımı ve başvuru süreçleri için yardımcı olabilecek bilgiler ve bu bilgilere ulaşabilecekleri bazı siteleri önerdi.

Yardımcı içeriklerden bazılarını ilgililer için paylaşmak istedik;

Bizim için oldukça keyifli geçen bu etkinlik için tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

STK'lar için Nasıl Hibe Alınır?

STK'larda Dijital Dönüşüm Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content