NirenGo: Konum Tabanlı Görev Yönetim Sistemi

NirenGo: Konum Tabanlı Görev Yönetim Sistemi

İster küçük bir işletme, bir holding, bir hükümet dairesi veya yerel yönetim olsun tüm organizasyonların bulundurduğu verileri yönetmesi, analiz etmesi ve sonuçlara ulaşması gerekmektedir. Veri yönetiminde önemli olan konulardan bazıları; verilerin birçoğunun coğrafi olarak referanslanması ve sahip olunan verilerin yönetilmesi ve yorumlanmasıdır. Veriler ne kadar çoksa, bu işlemlerin yapılması gittikçe daha karmaşık ve zor bir hale gelir. Bu durumda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) coğrafi bilgileri temel alan kararlar almanıza yardımcı olur, karar alma ve sonuca ulaşma süreçlerinizi hızlandırır. Diğer herhangi bir bilgi işleme aracının aksine, CBS yer kavramını anlayabilir, bilgiyi saklayabilir ve yorumlamanıza yardımcı olur. Binbiriz olarak bu bilgi yönetimi sorununu göz önünde bulundurarak CBS ve GYS (Görev Yönetim Sistemi) lerin kullanışlı yönlerini birleştirdik ve Konum Tabanlı Görev Yönetim Sistemi olan NirenGo'yu geliştirdik.

Harita Uygulama Sitesi Örneklerimiz

İlgili Yazılar

Reference content