PreciFarm: Türkiye İçin Hassas Tarım
Gülşah Küçükosman / 17.05.2017

PreciFarm: Türkiye İçin Hassas Tarım

Hassas Tarım; yurtdışında standart haline gelmiş olan,tarımsal uygulamaların iyileştirilmesi, verim artımı sağlanması ve kaynakların korunmasında kullanılan uygulamalardır. Bu uygulamaların çevre ve çiftçiye olan katkısı, bizi bu konuyla ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi. Türkiye’nin de bir tarım ülkesi olması ve hassas tarım ile büyük fayda sağlayabileceğini düşünerek TÜBİTAK’a başvuruda bulunduk. TÜBİTAK tarafından kabul edilmiş ve halen devam etmekte olan projemizin uygulama çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Projemiz kapsamında bulunan ürünlerin gelişim dönemlerini periyodik ölçüm ve gözlemlerle takip ediyoruz, elde ettiğimiz verilerin doğruluklarını kontrol etmek amacı ile toprak analizleri ve uydu görüntülerinden faydalanıyoruz. PreciFarm projemizde yaptığımız çalışmaları, uygulamaları ve deneyimlerimizi precifarm.com dan takip edebilirsiniz.

Nedir Bu Hassas Tarım

Hassas tarım gözlemlere, tarla içi ve tarlalar arası değişkenliğin ölçülmesi ve bu değişimlere göre yapılan eylemlere dayanır. Hassas zirai araştırmanın amacı bir karar destek sistemi oluşturmak ve bu sayede girdi ve sonuçların optimize edilmesini, kaynakların korunmasını sağlamaktır. Temel prensip olarak hassas tarımda büyük çalışma alanları, küçük parçalar halinde ele alınır ve uygulamaları bu küçük parçalar üzerinde yapılır. Parçalı yapıdaki çalışmaların oluşturduğu bütünde, çalışma alanının kendi içerisindeki farklılıkların yaratacağı problemler ortadan kaldırılmış ve genel bir verim elde edilmiş olur.

PreciFarm Hassas Tarım

PreciFarm: Türkiye'de Yenilikçi Tarım Anlayışı

PreciFarm ile biz birçok teknolojiden faydalanıp modern ziraat çalışmalarının daha etkili olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. İnsansız hava araçlarını geniş alanlarda daha hızlı veri toplanması için kullanıyoruz. Kullandığımız kameralar ile insan gözüyle algılanamayan yansıma değerlerinin görselleştirilmesini sağlıyoruz. Birkaç yazılım ile elde ettiğimiz fotoğrafları, sayısal görüntü işleme yöntemleri ile mevcut durumları hakkında bilgi edinilebilecek görsel sonuçlar elde ediyoruz. Ürettiğimiz bitki indisi haritalarından ürün ve bölge bazlı tespitler yapıp, müdahale edilmesi gereken durumlara yönelik destekleyici veriler elde ediyoruz. Hassas tarım içinde kullanımı çok yaygın olan, değişken oranlı uygulamalar yapabilen akıllı tarım cihazlarında kullanılabilecek formatlarda çıktılar ile durum tespiti ve destekleyici önerilerin yanı sıra çalışma alanlarında yapılacak uygulamada da doğrudan kullanılabilecek veriler elde etmeyi hedefliyoruz.

Daha detaylı incelemek için: precifarm.com

Dijitalleşme İhtiyaçlarınız için

Projelerinizin doğru çözümlerle başarıya ulaşması için bizimle iletişime geçin!