Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS)

Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS)

Konumsal bilgilere dayalı karar verme ve sonuç alma süreçlerinde, kullanıcılara yardımcı olmak üzere, coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması görevlerini yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünü Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) dir. Coğrafi Bilgi Sistemleri, grafik, tablo ve metin şeklinde raporlamaların sağlayamadığı coğrafi yakınlık/uzaklık/ilişki/benzerlik ve farklılıkların gösterilmesini sağlayan güncel bir teknoloji ürünüdür.

 

Coğrafi Bilgi Sistemi Nerelerde Kullanılır?

CBS sistemlerinin, çeşitli kullanım alanlarına ve belirli konulara yönelik olarak geliştirilen uygulamaları vardır. Bu uygulamalar, Kent Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Araç İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi (İBB Trafik), Kampüs Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi Sistemi, vb. şeklinde adlandırılırlar. Özellikle günlük hayatımızda artık vazgeçilmezimiz olan; Neredeyim, Konumumu paylaş gibi uygulamaların arka planında CBS sistemleri vardır.

 

Binbiriz NirenGo'yu Sunar

Binbiriz olarak geliştirdiğimiz ve kullanıma sunduğumuz NirenGo, CBS ve GYS (Görev Yönetim Sistemi)'nin bazı özelliklerini tek bir çatı altında toplar ve karmaşık yapılardan ayırır.Tanımlanan görevler, harita üzerindeki konumlarla ilişkilendirilmiş olan yerlerde, ilgili kişilere atanır ve bu görevler, başka kişilerce denetlenebilir. Görevlere ait kişi ve zaman bazlı performans istatistikleri, grafik tablolarla izlenebilir. NirenGo tümüyle açık kaynaklı ve özgürdür. Bu durum yazılım mülkiyetinin ve bilgi gizliliğinin tamamen satın alan kişi/kurumda olması anlamına gelir.

Daha geniş bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz : nirengo.com

Bu Kategorideki İşlerimiz: